Hemnet's logotype

Hemnet

Buying/Selling Homes · Stockholm, Sweden

Desktop

 • Wallpaper
  Wallpaper
  1440x700 px
  400 kb - HTML5, GIF, JPG, Third-party script, PNG
 • Panorama
  Panorama
  980x240 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Modul
  Modul
  690x160 px, 690x480 px, 468x360 px, 468x480 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Sidebar
  Sidebar
  250x360 px, 250x480 px, 300x250 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Outstream
  Outstream
  690x390 px
  20000 kb - MP4
 • Parallax
  Parallax
  1920x1080 px
  600 kb - JPG, PNG

Leverans av material - HTML5

Håll ned storleken på annonsens tillgångar
 • • Optimera bilder
 • • Minifiera HTML, CSS och JavaScript

 • Minimera antalet anrop från annonsen
 • • Slå ihop filer till en framför flera
 • • Använd image sprites om lämpligt
 • • base64-encode:a bilder och typsnitt om lämpligt

 • Använd alltid HTTPS i samband med externa källor
 • • Automatiskt uppspelning av ljud är inte tillåten
 • • Annonsen ska alltid länka till ett relevant innehåll
 • • Annonsen får inte överskrida gällande dimensioner eller vikt

 • Länkar och clickTag
 • För att vi ska kunna mäta klick på era kampanjer krävs en s.k clickTag. Följ instruktioner från Google innan du skickar in ditt material.

Bilder
Bilder som används i annonsen ska vara optimerade för minsta vikt. Använd alltid image-sprites om applicerbart. Du kan med fördel base64-encoda bilder.

Video in banner
OBS! Ej att förväxla med Outstream

Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload.

Se mer info om polite load här:

Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm.
Exempel:
<video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />

Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.
Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt (som tex Spotify) få ljudet avstängt.

Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.

Exempel:
En Video-in-banner Desktop Panorama 980x240 ska väga max 200kb initial load (innan sajten laddat klart), max 1000kb polite load (efter onload-eventet)

Filvikter för Video in Banner:
Formatets (exempelvis panorama) ordinarie filvikter gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (gäller endast för polite load):
 • 1000 kb för desktop
 • 500 kb för mobil

Typsnitt
Använder du icke-standard typsnitt bör du base64-encoda dessa.

Mer hjälp:
En bra guide hur ni kan optimera era HTML annonser finns här:

Inlämning
Vi erbjuder hosting av HTML5 annonser för publicering på Hemnet.se, i dessa fall gäller följande:

Det färdiga materialet levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart som en zip-fil till [email protected]. Döp filen efter annonsens namn och format, använd inte å, ä, ö eller mellanslag.

Tänk på att zip-filen inte får innehålla något annat än det specifika annonsmaterialet. Det är också viktigt att huvudfilen (index.html) ligger i första nivå.

Material som tillhandahålles via tredje part:

Tredjepartstaggar från andra system levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart till [email protected] Observera att dessa måste vara kompatibla med HTTPS.

Riktlinjer för annonsering på Hemnet

På Hemnet har du som annonsör möjlighet att exponeras mot många nöjda och engagerade besökare. Genom att följa våra kreativa riktlinjer får du som annonsör de bästa förutsättningarna för att möta våra besökare.


Riktlinjer
Annonser på Hemnet ska inte försämra användarupplevelsen för besökaren. Hemnet kommer då, i de fall som annonserna inte följer våra riktlinjer, att kontakta annonsören för möjlighet att korrigera annonsen.

• Använd inte komponenter som efterliknar Hemnets grafiska manér, interaktionsmönster eller gränssnitt som kan vilseleda användaren.
• Avsändaren ska vara tydlig.
• Animationer ska vara subtila, inte hackiga eller explosiva.
• Annonser som innehåller video ska starta genom en klick-interaktion (undantaget speciella annonsformat för video-material).
• Ljud får endast startas genom en klick-interaktion och måste innehålla tydlig stoppknapp.
• Annonser ska inte innehålla flash-komponenter.
• Eventuell länkning ska gå till en landningssida. Mailto-länkar är ej tillåtna.


Specifika riktlinjer för Outstream

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad. Beställ produktion via din säljkontakt.
Videon ska laddas in när innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning och börja spela när bannern är inscreen.

Se mer info om polite load här:

Videon får inte spela upp ljud automatiskt utan detta ska aktiveras vid klick från användaren, ljudet ska även kunna stängas av med en knapp alternativt att ljudet kan justeras till 0 med en volymkontroll. Aktivering av ljud via mouse-over är inte tillåtet. Övriga kontroller för paus och play måste också finnas med.

· Video i samma storlek som formatet (690x390), 16:9.
· Video i filformat MP4 med kodning H.264 och baseline-profil.
· AAC kodning rekommenderas för ljud.
· Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.
· En poster-bild (ofta första framen i videon) i samma mått som videon.
· Maxvikt: 20 mb på videon.

HTML5-video kan inte strömmas men det går att simulera strömning med hjälp av strömningstekniker som t.ex. HLS och MPEG-DASH.


Specifika riktlinjer för Wallpaper
• Placera loggan tydligt och prominent en gång.
• Ha en call-to-action.
• Animationer nära intill sökfältet är inte tillåtet (se bild nedan).
• Wallpaper som innehåller video ska startas genom en klick-interaktion (Det inkluderar även rörliga animationer som fyller hela Wallpaper-ytan).


Kreativ vägledning för Wallpaper
För att få ut det bästa av er Wallpaper-annons rekommenderar vi er att formge annonsen enligt följande:

Placering av logotyp
• Placera loggan till höger för att uppnå mesta möjliga exponering.
• Undvik att placera loggan i sidopanelerna då dessa inte syns på mindre skärmar.

Budskap
• Användarnas främsta syfte när de besöker hemnet.se är bostadssöket. För att fånga deras uppmärksamhet rekommenderas att endast fokusera på ett lockande budskap. Använd gärna sidopanelerna för att skapa ett helhetsintryck.
• Om wallpaper:n innehåller video ska det finnas en tydlig “play-knapp” så att det framgår att användaren måste klicka för att starta video-animationen.
• Undvik stökiga manér.

GDPR

Följande tredjepartsaktörer tillåts för annonsering på Hemnet:
-Adform
-Adobe Advertising Cloud
-Adssets
-Adtoox
-Akamai
-Amazon
-AppNexus
-AudienceProject
-Bannerflow
-Bidtheatre
-Cloudflare
-Delta Projects
-DoubleVerify
-Google
-GroupM
-gskinner
-Integral Ad Science
-Kantar
-Meetrics
-Nexd
-Oracle Data Cloud
-Platform161
-Rackspace
-Seenthis
-Sizmek
-Iponweb/Bidswitch
-Loopa
Click the button on products to create an inquiry