Hemnet's logotype

Hemnet

Buying/Selling Homes · Stockholm, Sweden

Mobil - Webb

Leverans av material - HTML5

Håll ned storleken på annonsens tillgångar
 • • Optimera bilder
 • • Minifiera HTML, CSS och JavaScript

 • Minimera antalet anrop från annonsen
 • • Slå ihop filer till en framför flera
 • • Använd image sprites om lämpligt
 • • base64-encode:a bilder och typsnitt om lämpligt

 • Använd alltid HTTPS i samband med externa källor
 • • Automatiskt uppspelning av ljud är inte tillåten
 • • Annonsen ska alltid länka till ett relevant innehåll
 • • Annonsen får inte överskrida gällande dimensioner eller vikt

 • Länkar och clickTag
 • För att vi ska kunna mäta klick på era kampanjer krävs en s.k clickTag. Följ instruktioner från Google innan du skickar in ditt material.

Bilder
Bilder som används i annonsen ska vara optimerade för minsta vikt. Använd alltid image-sprites om applicerbart. Du kan med fördel base64-encoda bilder.

Video
Video är tillåtet, men bör startas på användarens iniativ. Ljud får inte startas automatiskt, eller aktiveras via mouse-over, utan att användaren "aktiverat" annonsen.

Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm. Exempel: <video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />

Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.

Typsnitt
Använder du icke-standard typsnitt bör du base64-encoda dessa.

Inlämning
Vi erbjuder hosting av HTML5 annonser för publicering på Hemnet.se, i dessa fall gäller följande:

Det färdiga materialet levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart som en zip-fil till [email protected]. Döp filen efter annonsens namn och format, använd inte å, ä, ö eller mellanslag.

Tänk på att zip-filen inte får innehålla något annat än det specifika annonsmaterialet. Det är också viktigt att huvudfilen (index.html) ligger i första nivå.

Material som tillhandahålles via tredje part:

Tredjepartstaggar från andra system levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart till [email protected] Observera att dessa måste vara kompatibla med HTTPS.

Riktlinjer för annonsering på Hemnet

På Hemnet har du som annonsör möjlighet att exponeras mot många nöjda och engagerade besökare. Genom att följa våra kreativa riktlinjer får du som annonsör de bästa förutsättningarna för att möta våra besökare.


Riktlinjer
Annonser på Hemnet ska inte försämra användarupplevelsen för besökaren. Hemnet kommer då, i de fall som annonserna inte följer våra riktlinjer, att kontakta annonsören för möjlighet att korrigera annonsen.

• Använd inte komponenter som efterliknar Hemnets grafiska manér, interaktionsmönster eller gränssnitt som kan vilseleda användaren.
• Avsändaren ska vara tydlig.
• Animationer ska vara subtila, inte hackiga eller explosiva.
• Annonser som innehåller video ska starta genom en klick-interaktion (undantaget speciella annonsformat för video-material).
• Ljud får endast startas genom en klick-interaktion och måste innehålla tydlig stoppknapp.
• Annonser ska inte innehålla flash-komponenter.
• Eventuell länkning ska gå till en landningssida. Mailto-länkar är ej tillåtna.


Specifika riktlinjer för Outstream

Outstream produceras alltid av vår tredjepart Quad. Beställ produktion via din säljkontakt.
Videon ska laddas in när innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning* och börja spela när bannern är inscreen. Videon ska också pausas när den inte är inscreen och fortsätta spela igen om den åter är inscreen.
*Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload.

Videon får inte spela upp ljud automatiskt utan detta ska aktiveras vid klick från användaren, ljudet ska även kunna stängas av med en knapp alternativt att ljudet kan justeras till 0 med en volymkontroll. Aktivering av ljud via mouse-over är inte tillåtet. Övriga kontroller för paus och play måste också finnas med.

Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.

HTML5-video kan inte strömmas men det går att simulera strömning med hjälp av strömningstekniker som t.ex. HLS och MPEG-DASH.


Specifika riktlinjer för Wallpaper
• Placera loggan tydligt och prominent en gång.
• Ha en call-to-action.
• Animationer nära intill sökfältet är inte tillåtet (se bild nedan).
• Wallpaper som innehåller video ska startas genom en klick-interaktion (Det inkluderar även rörliga animationer som fyller hela Wallpaper-ytan).


Kreativ vägledning för Wallpaper
För att få ut det bästa av er Wallpaper-annons rekommenderar vi er att formge annonsen enligt följande:

Placering av logotyp
• Placera loggan till höger för att uppnå mesta möjliga exponering.
• Undvik att placera loggan i sidopanelerna då dessa inte syns på mindre skärmar.

Budskap
• Användarnas främsta syfte när de besöker hemnet.se är bostadssöket. För att fånga deras uppmärksamhet rekommenderas att endast fokusera på ett lockande budskap. Använd gärna sidopanelerna för att skapa ett helhetsintryck.
• Om wallpaper:n innehåller video ska det finnas en tydlig “play-knapp” så att det framgår att användaren måste klicka för att starta video-animationen.
• Undvik stökiga manér.
 • Desktop
  • Leverans av material - HTML5
  • Riktlinjer för annonsering på Hemnet
 • Mobil
  • Products
  • Leverans av material - HTML5
  • Riktlinjer för annonsering på Hemnet
 • App - Mobil
  • Leverans av material - HTML5
  • Riktlinjer för annonsering på Hemnet
 • App - Tablet
  • Leverans av material - HTML5
  • Riktlinjer för annonsering på Hemnet
 • Native
 • Övrigt
Click the button on products to create an inquiry