Hemnet

Native

name
Hemnet
Real Estate Sweden
Full screen

Description

4 veckors annonsering
Kampanjperioden avser 4 veckor totalt.

Två artiklar i kampanjen
Hemnets redaktör producerar material tillsammans med annonsören enligt våra redaktionella guidelines.

Kampanjoptimering
Under kampanjoptimeringen garanteras minst 14 000 besök.

Investering,
100.000kr

Product details

Products

Sold by

Hemnet
Real Estate Sweden

Ad specifications