Håll ned storleken på annonsens tillgångar
• Optimera bilder
• Minimera HTML, CSS och JavaScript

Minimera antalet anrop från annonsen
• Slå ihop filer till en framför flera
• Använd image sprites om lämpligt
• base64-encode:a bilder och typsnitt om lämpligt

Använd alltid HTTPS i samband med externa källor
• Automatiskt uppspelning av ljud är inte tillåten
• Annonsen ska alltid länka till ett relevant innehåll
• Annonsen får inte överskrida gällande dimensioner eller vikt

Länkar och clickTag
För att vi ska kunna mäta klick på era kampanjer krävs en s.k clickTag. Följ instruktioner från Google innan du skickar in ditt material: https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=en

Bilder
Bilder som används i annonsen ska vara optimerade för minsta vikt. Använd alltid image-sprites om applicerbart. Du kan med fördel base64-encoda bilder.

Typsnitt
Använder du icke-standard typsnitt bör du base64-encoda dessa.

Video-in-banner
OBS! Ej att förväxla med Outstream

Video-in-banner kan levereras som mp4 eller html5. 

 

1. Html5

Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite load. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload.

Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm.
Exempel:

 <video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />

Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.

Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt (som tex Spotify) få ljudet avstängt.

Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.

 

2. Mp4

Video-in-banner kan också levereras som en mp4-fil. Denna ska ha samma dimensioner som bokat format och får inte innehålla någon ljudkanal. En mp4-fil ska alltid kompletteras med en statisk bild (jpg/png). Filvikter enligt nedan spec för video-in-banner.

Filvikter för Video-in-banner
Formatets ordinarie filvikter gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (gäller endast vid polite load):

 

900 kb för desktop
500 kb för mobil

 

Exempel: En Video-in-banner Desktop Panorama 980x240 ska väga max 200 kb initial load (innan sajten laddat klart), max 900 kb polite load (efter onload-eventet).

 

Autoplay för video fungerar inte alltid i vår iOS-app. Därför rekommenderas inte html5 med video utan att annonsen istället levereras som mp4 alternativt att man använder en backup (gif/png/jpg) där.

Html5 med Google Web Designer
Html5-material som produceras i Google Web Designer kan ge mätfel i klickstatistiken i iOS-app. Kontakta adops@hemnet.se för mer information.

Inlämning
Vi erbjuder hosting av HTML5 annonser för publicering på Hemnet.se, i dessa fall gäller följande:

Det färdiga materialet levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart som en zip-fil till adops@hemnet.se. Döp filen efter annonsens namn och format, använd inte å, ä, ö, specialtecken eller mellanslag.
Tänk på att zip-filen inte får innehålla något annat än det specifika annonsmaterialet. Det är också viktigt att huvudfilen (index.html) ligger i första nivå.

Material som tillhandahålles via tredje part:
Tredjepartstaggar från andra system levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart till adops@hemnet.se. Observera att dessa måste vara kompatibla med HTTPS.