Håll ned storleken på annonsens tillgångar
• Optimera bilder
• Minifiera HTML, CSS och JavaScript

Minimera antalet anrop från annonsen
• Slå ihop filer till en framför flera
• Använd image sprites om lämpligt
• base64-encode:a bilder och typsnitt om lämpligt

Använd alltid HTTPS i samband med externa källor
• Automatiskt uppspelning av ljud är inte tillåten
• Annonsen ska alltid länka till ett relevant innehål
• Annonsen får inte överskrida gällande dimensioner eller vikt

Länkar och clickTag
För att vi ska kunna mäta klick på era kampanjer krävs en s.k clickTag. Följ instruktioner från Google innan du skickar in ditt material: https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=en

Bilder
Bilder som används i annonsen ska vara optimerade för minsta vikt. Använd alltid image-sprites om applicerbart. Du kan med fördel base64-encoda bilder.

Video in banner
OBS! Ej att förväxla med Outstream
Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload.

Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm.
Exempel:

 <video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />

Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.

Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt (som tex Spotify) få ljudet avstängt.

Filformatet MP4 med kodning H.264 och baseline-profil rekommenderas. AAC kodning rekommenderas för ljud. Kombinationen MP4 H.264 med AAC ljud fungerar bra över de flesta enheter.

Exempel:En Video-in-banner Desktop Panorama 980x240 ska väga max 200kb initial load (innan sajten laddat klart), max 999kb polite load (efter onload-eventet)

OBS! För IOS, app har vi för närvarande problem med autoplay för video, vilket gör att vi inte kör video i IOS app utan rekommenderar backup gif eller jpg just där.

Filvikter för Video in Banner:Formatets (exempelvis panorama) ordinarie filvikter gäller fortfarande, men utöver ordinarie filvikt finns ytterligare spelrum för filmen om den ska spelas automatiskt (gäller endast för polite load):
999kb för desktop
500 kb för mobil

Typsnitt
Använder du icke-standard typsnitt bör du base64-encoda dessa.

Inlämning
Vi erbjuder hosting av HTML5 annonser för publicering på Hemnet.se, i dessa fall gäller följande:

Det färdiga materialet levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart som en zip-fil till adops@hemnet.se. Döp filen efter annonsens namn och format, använd inte å, ä, ö eller mellanslag.
Tänk på att zip-filen inte får innehålla något annat än det specifika annonsmaterialet. Det är också viktigt att huvudfilen (index.html) ligger i första nivå.

Material som tillhandahålles via tredje part:
Tredjepartstaggar från andra system levereras minst 5 arbetsdagar innan kampanjstart till adops@hemnet.se. Observera att dessa måste vara kompatibla med HTTPS.